Przyczyny rozwiązania spółki z o.o.

W kodeksie spółek handlowych można odnaleźć liczne sytuacje, które w konsekwencji doprowadzają do rozwiązania spółki. Co do zasady rozwiązanie spółki następuje na mocy orzeczenia sądu rejestrowego, gdy: -nie została zawarta umowa spółki, -cel spółki określony w statucie nie jest zgodny z przepisami prawa, -umowa spółki bądź jej statut nie posiada wpisów na temat formy spółki, […]

Więcej »

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza jej ostateczne rozwiązanie. Podczas prowadzenia procedury likwidacji spółka z o.o. obowiązkowo działa pod firmą (nazwą) z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.  Jakie są przyczyny likwidacji spółek z o.o.?  Kodeks spółek handlowych wskazuje, że rozwiązanie spółki mogą spowodować:  – przyczyny przewidziane w umowie spółki, – uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu siedziby spółki za […]

Więcej »