Struktury rynkowe – konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna jest teoretyczną formą rynku, posiadającą cechy monopolu oraz konkurencji. Charakterystyczne dla konkurencji monopolistycznej jest duża liczba producentów wytwarzających produkty tego samego typu, (np. odzież, obuwie, biżuterię), ale mające swoje indywidualne cechy (produkty zróżnicowane i bliskie im substytuty), które przyczyniają się do odrębnego ustalania cen swoich wyrobów. Ceny te nie mogą jednak daleko odbiegać […]

Więcej »

Struktury rynkowe – oligopol

W poprzednim wpisie mowa była o monopolu, teraz przyszedł czas na omówienie kolejnej struktury rynkowej, a mianowicie oligopolu. Oligopol zaliczany jest do konkurencji niedoskonałej, ponieważ jego siła rynkowa jest ulokowana między konkurencją monopolistyczną i monopolem.   Na rynku oligopolistycznym występuje od dwóch do kilkunastu przedsiębiorców, których decyzje cenowe są uzależnione od siebie. Decyzje co do […]

Więcej »