Struktury rynkowe – konkurencja doskonała

Konkurencja doskonała to taki model rynku, na którym żadna ze stron – nabywcza i sprzedażowa – nie ma wpływu na cenę, popyt i podaż. W tej strukturze siły rynkowe działają zupełnie efektywnie.   Konkurencję doskonałą charakteryzuje, oprócz braku wpływu pojedynczych sprzedawców i nabywców na kształtowanie się cen rynkowych, także łatwość wejścia i wycofania się producentów z […]

Więcej »