Organy w spółce z o.o. – Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna to organ kontrolny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest to organ obowiązkowy, chyba, że umowa spółki wymaga jej powołania oraz w sytuacji, gdy kapitał zakładowy jest wyższy niż 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25.  Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być członkowie zarządu spółki, kierownicy oddziału lub zakładu, główni księgowi oraz […]

Więcej »