Kapitał własny

Kapitał własny to równowartość wniesionych przez założycieli danej firmy składników majątku. Wniesienie kapitału własnego ma miejsce podczas rejestracji działalności gospodarczej. Osoby wnoszące majątek do firmy, nabywają prawo do uczestniczenia w podziale zysku oraz do zwrotu kapitału w razie likwidacji przedsiębiorstwa. Funkcja kapitału własnego w każdym przedsiębiorstwie jest bardzo ważna, gdyż kapitał ten jest podstawowym źródłem […]

Więcej »