Wspólnik cichy

Kim jest wspólnik cichy i jaką funkcję pełni? Wspólnik cichy jest osobą która dysponuje majątkiem rzeczowym lub finansowym i wnosi go na rzecz innego wspólnika, który z kolei jest jawny i prowadzi własne przedsiębiorstwo bądź inną działalność zarobkową we własnym imieniu. Mówi się wtedy o występowaniu spółki cichej. Jakie korzyści otrzymuje wspólnik cichy w zamian […]

Więcej »

Rodzaje prokury

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa nadawanego osobom fizycznym przez przedsiębiorców podlegającym wpisowi do rejestru w KRS. Może występować w kilku rodzajach o których będzie mowa w tym poście. Prokura upoważnia prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, które związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Do czynności nie należy zbywanie i obciążanie przedsiębiorstwa oraz nieruchomości, gdyż do tego […]

Więcej »

Spółka z o.o. komandytowa

Często przedsiębiorcy decydują się na wybór formy prawnej, która składa się z dwóch spółek – spółki z o.o. oraz spółki komandytowej. Dlaczego? Założenie firmy w tej formie pozwala na optymalizację kosztów już na samym początku wejścia na rynek. Połączenie spółki z o.o. oraz komandytowej polega na tym, że działalność w głównej mierze prowadzona jest w […]

Więcej »

Czy warto stworzyć biznesplan?

Biznesplan jest pierwszą rzeczą jaką powinien wykonać każdy początkujący przedsiębiorca. Zawiera on przede wszystkim ocenę opłacalności danego przedsięwzięcia gospodarczego, dlatego też stworzenie biznesplanu pozwoli podjąć przedsiębiorcy właściwą decyzję dotyczącą rozpoczęcia prowadzenia działalności. Każdy biznesplan powinien zawierać streszczenie, które zwykle sporządza się na samym końcu. Streszczenie powinno zawierać wszystkie najistotniejsze informacje zawarte w całym biznesplanie. Kolejną […]

Więcej »

Kupić czy zarejestrować spółkę?

Jeśli już zdecydujemy się na spółkę z o.o. Pojawia się pytanie – jak najszybciej ją otworzyć? Czy zarejestrować spółkę (do wyboru dwa warianty: samodzielna rejestracja lub pomoc doradcy) czy może postawić na zakup gotowej spółki? Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie należy do łatwych zadań. Proces zakładania spółki wymaga bowiem poświęcenia czasu i odpowiedniego zaangażowania. […]

Więcej »

Dlaczego warto kupić spółkę?

Wiele osób pragnących otworzyć własny biznes decyduje się na zakup gotowej spółki. Skąd jednak tak ogromne zainteresowanie usługami z zakresu sprzedaży gotowych podmiotów gospodarczych? Coraz więcej osób pragnie niezależności. Ponadto ludzie chętniej podejmują także ryzyko, dlatego też coraz częściej decydują się na własny biznes. Daje im to możliwość samorealizacji oraz podniesienia standardu własnego życia. Założenie […]

Więcej »

Kilka form spółek o których mało się wie

Większość osób zna tylko te formy spółek, które są najbardziej popularne. Są to spółki handlowe (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa) oraz spółki cywilne. Poza tymi formami można się spotkać z wieloma innymi formami spółek, których klasyfikacja wynika nie koniecznie z podziału prawnego. Do tych spółek można zaliczyć: Spółkę publiczną – czyli spółkę […]

Więcej »

Co może stanowić sumę komandytową?

Komandytariuszem spółki komandytowej może zostać osoba, która wniosła wkład do spółki – kwotę komandytową. Dzięki wniesieniu do spółki wkładu (w dowolnej wysokości, jednak nie symboliczną) wspólnik ma udział w zyskach spółki, jednak nie może jej reprezentować i prowadzić jej spraw, gdy nie otrzyma specjalnego pełnomocnictwa – prokury. Wkład wnoszony do spółki może mieć postać: własności […]

Więcej »

Kto może zostać komplementariuszem w spółce komandytowej?

Komplementariusz jest jednym z typów wspólników, występujących w spółce komandytowej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej. Cechą charakterystyczną tego wspólnika jest branie całkowitej odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. W spółka komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszem może zostać nie tylko osoba fizyczna. Prawo dopuszcza obejmowanie tego stanowiska przez osoby fizyczne (mające co najmniej zdolność do czynności prawnych) […]

Więcej »

Licencje, patenty, koncesje

Po szczęśliwym zakończeniu procesu rejestracji spółki lub innej formy działalności, na niektórych przedsiębiorców kolejne trudne zadanie. Może nim być na przykład zdobycie licencji, patentu lub koncesji. Jednak czym są te pojęcia? Wyjaśnienia tych pojęć w tym poście. Licencja – dokument prawny stanowiący zezwolenie na prowadzenie urzędowo określonych rodzajów działalności np. pozwolenie na prowadzenie pojazdów pasażerskich. Patent – dokument wydawany przez […]

Więcej »