Na czym polega fuzja spółek?

Łączenie spółek jest coraz częściej wykorzystywane do zwiększenia efektywności przedsiębiorstw czy zmniejszania kosztów ich działalności. Najczęściej fuzja występuje pomiędzy spółką kapitałową, a osobową. Połączyć się mogą natomiast jedynie osoby prawne, czyli podmioty handlowe, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. Wyjątek stanowią spółki cywilne, które nie mogą ulec fuzji z powodu braku osobowości prawnej. Wyróżnić można dwa sposoby […]

Więcej »

Fuzja przedsiębiorstw

Na czym polega fuzja przedsiębiorstw? Jest to proces łączenia się dwóch lub więcej działalności gospodarczych. Na wskutek takiej fuzji, powstaje nowy podmiot gospodarczy. Cel ich łączenia się jest różnorodny. Zależy to od rodzaju zachodzącej fuzji. Wyróżniamy: Fuzję poziomą – łączą się przedsiębiorstwa produkujące podobne produkty w tej samej branży. Ma to na celu redukcje kosztów, […]

Więcej »