Fuzja przedsiębiorstw

Na czym polega fuzja przedsiębiorstw? Jest to proces łączenia się dwóch lub więcej działalności gospodarczych. Na wskutek takiej fuzji, powstaje nowy podmiot gospodarczy. Cel ich łączenia się jest różnorodny. Zależy to od rodzaju zachodzącej fuzji. Wyróżniamy: Fuzję poziomą – łączą się przedsiębiorstwa produkujące podobne produkty w tej samej branży. Ma to na celu redukcje kosztów, […]

Więcej »