Zakaz konkurencji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością!

Bardzo często zadawane jest nam pytanie o to czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może poprowadzić działalność konkurencyjną bądź nabyć udziały w innej spółce działającej w tej samej branży. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje zakaz konkurencji. Oznacza to, że członkowi zarządu zakazuje się prowadzenia działań konkurencyjnych na własny rachunek, uczestniczenia w spółce konkurencyjnej, uczestnictwa […]

Więcej »