Dokumentacja rejestracyjna spółki z o.o.

Do założenia spółki z o.o. należy skompletować dosyć liczną dokumentację. Nie może w niej zabraknąć wniosków rejestracyjnych oraz odpisu umowy. Również w niej powinny znaleźć się załączniki, w których znajdą się oświadczenia o: o powołaniu członków organów spółki, o pokryciu kapitału zakładowego. Dodatkowo do tych dokumentów należy dołączyć: listę wspólników, listę z danymi członków zarządu, […]

Więcej »