Czy warto stworzyć biznesplan?

Biznesplan jest pierwszą rzeczą jaką powinien wykonać każdy początkujący przedsiębiorca. Zawiera on przede wszystkim ocenę opłacalności danego przedsięwzięcia gospodarczego, dlatego też stworzenie biznesplanu pozwoli podjąć przedsiębiorcy właściwą decyzję dotyczącą rozpoczęcia prowadzenia działalności. Każdy biznesplan powinien zawierać streszczenie, które zwykle sporządza się na samym końcu. Streszczenie powinno zawierać wszystkie najistotniejsze informacje zawarte w całym biznesplanie. Kolejną […]

Więcej »