Struktury rynkowe – oligopol

W poprzednim wpisie mowa była o monopolu, teraz przyszedł czas na omówienie kolejnej struktury rynkowej, a mianowicie oligopolu. Oligopol zaliczany jest do konkurencji niedoskonałej, ponieważ jego siła rynkowa jest ulokowana między konkurencją monopolistyczną i monopolem.  

Na rynku oligopolistycznym występuje od dwóch do kilkunastu przedsiębiorców, których decyzje cenowe są uzależnione od siebie. Decyzje co do ceny podejmuje lider cenowy (największe przedsiębiorstwo oligopolu), a inne firmy go naśladują. 
 
Oligopol występuje na rynku w dwóch formach: czystej lub zróżnicowanej. Oligopol występuje tak w przypadku produktów jednorodnych (np. ropa naftowa, stal) jak i zróżnicowanych (np. papierosy, samochody). Jeśli przedsiębiorca chce wejść na rynek oligopolistyczny, ma utrudnione szanse – musi dysponować dużym kapitałem czy nowoczesną technologią. Z małą ilością kapitału producent nie jest w stanie konkurować z silniejszymi firmami. 
 
Oligopoliści walczą o jak największą sprzedaż ze sobą, wykorzystując w tym celu pozacenowe formy konkurencji poprzez reklamę, poprawę jakości czy atrakcyjności produktów.