Struktury rynkowe – konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna jest teoretyczną formą rynku, posiadającą cechy monopolu oraz konkurencji.

Charakterystyczne dla konkurencji monopolistycznej jest duża liczba producentów wytwarzających produkty tego samego typu, (np. odzież, obuwie, biżuterię), ale mające swoje indywidualne cechy (produkty zróżnicowane i bliskie im substytuty), które przyczyniają się do odrębnego ustalania cen swoich wyrobów. Ceny te nie mogą jednak daleko odbiegać od cen podobnych produktów na rynku.  
 
W sytuacji kiedy przedsiębiorstwo podnosi cenę swoich produktów przeciwnie do konkurencji, wówczas następuje spadek sprzedaży – popyt spada z uwagi na wzrost ceny, ale także z powodu na przesunięcia zakupów konsumentów w stronę produktów konkurencji (oferującej niższe ceny). 
 
Na rynku konkurencji monopolistycznej współzawodniczy wiele przedsiębiorstw, istnieją bariery wejścia, ponieważ od przedsiębiorstw wymaga się większego kapitału i nakładów na efektywną reklamę i promocję dla pozyskania klientów.