Struktury rynkowe – konkurencja doskonała

Konkurencja doskonała to taki model rynku, na którym żadna ze stron – nabywcza i sprzedażowa – nie ma wpływu na cenę, popyt i podaż. W tej strukturze siły rynkowe działają zupełnie efektywnie.  
 
Konkurencję doskonałą charakteryzuje, oprócz braku wpływu pojedynczych sprzedawców i nabywców na kształtowanie się cen rynkowych, także łatwość wejścia i wycofania się producentów z rynku związana z niskimi kosztami i brakiem barier technicznych i administracyjnych. Konkurencja doskonała występuje w przypadku produkcji oraz sprzedaży produktów jednorodnych, np. płody rolne. 
 
Czy jest to dobry model rynku dla przedsiębiorcy? Przedsiębiorca na rynku doskonale konkurującym zmuszony jest do utrzymywania cen rynkowych. Nie ma on możliwości podniesienia ceny ustalonej przez rynek, ponieważ w przypadku dokonania takiej decyzji, sprzedaż jego produktów spadnie. Powodem takiego obrotu rzeczy będzie odejście klientów w stronę konkurujących producentów, oferujących wyroby tej samej jakości, ale w niższej cenie.