Spółka zależna a spółka dominująca

Spółka dominująca jest to spółka handlowa, która wywiera znaczny wpływ na spółkę kapitałową, czyli w takim wypadku spółkę zależną. 

W takiej sytuacji należy zgłosić tę dominację spółce kapitałowej w przeciągu dwóch tygodni od powstania stosunku. W wypadku, gdy spółka dominująca tego nie zrobi, zostanie ona zawieszona, co wiąże się z brakiem głosu w akcjach, albo udziałów reprezentujących więcej niż 33% spółki zależnej.

Spółka jest dominująca gdy:

  1. Spółka wywiera znaczący wpływ na spółkę kapitałową, szczególnie w przypadku zawierania umowy
  2. Dysponuje większością głosów w spółce zależnej
  3. Dysponuje większością głosów na zgromadzeniu wspólników
  4. Członkowie zarządu spółki stanowią ponad połowę zarządu spółki kapitałowej
  5. Spółka jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków zarządu spółki kapitałowej
  6. Spółka jest uprawniona do powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej spółki kapitałowej

Utratę spółki dominującej także należy ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Sytuację, w której kilka spółek jest ze sobą zrzeszone, ale jedna ma przewagę nad resztą nazywamy „holdingiem”, czyli spółka dominująca, która kontroluje działalność innych spółek.
Holding tworzy się wtedy, kiedy przedsiębiorca chce zoptymalizować koszty, zwiększyć efektywność zarządzania kapitałem, czy po prostu nie chce podejmować ryzyka bankructwa wszystkich spółek.