Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie najchętniej wybieranym podmiotem stanowiącym podstawę prowadzonej działalności. Ogrom korzyści wynikających z jej założenia zarówno pod kątem rejestracji, prowadzenia jak również bezpieczeństwa wpływają na tak dużą popularność spółki z o.o.

Spółka, o której mowa należy do grona spółek kapitałowych (handlowych). Posiada osobowość prawną co oznacza, że posiada zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

Istotne jest to, że może zostać zawiązana w każdym celu, dopuszczalnie prawnym.

Rejestracja spółki z o.o. może zostać przeprowadzona:
– w systemie S24
– u notariusza

Procedura rejestracji spółki składa się z:
– sporządzenia i opracowania odpowiedniej umowy spółki, której zapisy regulować będą zarządzanie spółką z o.o.
– pokrycie kapitału zakładowego przez wspólników
– powołanie odpowiednich organów
– uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

Wielu przyszłych przedsiębiorców decyduje się na zakup gotowej spółki. Warto jednak zaznaczyć, że rejestracja spółki z o.o. daje gwarancje, że podmiot nie posiada żadnych zobowiązań ani podpisanych umów.