Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca w organizacji jest podmiotem o charakterze tymczasowym. O co chodzi? Na czym polega działanie takiej spółki?

Istotą tej spółki jest to, że w niedługim czasie zostanie dokonany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie spółka zostanie zarejestrowana. Pamiętajmy o tym, że spółka powstaje z momentem sporządzenia i podpisania umowy spółki przez wspólników. Po dokonaniu tej czynności jest czas – 6 miesięcy – na zgłoszenie do KRS.

Spółka z o.o. w organizacji w pigułce:
– posiada zdolność do czynności prawnych,
– może brać udział w obrocie gospodarczym,
– może brać udział w postępowaniu sądowym → może pozywać i być pozywana,
– nazwa spółki musi zawierać oznaczenie „ w organizacji”.