Spółka z o.o. komandytowa – mniejsze podatki, mniejsza odpowiedzialność

Zakładając spółkę komandytową nie zyskuje się całkowitego ograniczenia odpowiedzialności, gdyż zawsze co najmniej jeden z wspólników odpowiada za zobowiązania spółki. Jednak zaletą spółki komandytowej jest brak występowania zjawiska podwójnego opodatkowania.

Spółka z o.o. to forma, którą wybiera się głównie z powodu ograniczenia odpowiedzialności materialnej wspólników. Wszyscy z nich odpowiadają za spółkę tylko i wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu. Jednak mimo tej ogromnej zalety, posiada wadę. Jest nią podwójne opodatkowanie zysku.

Spółka z o.o. komandytowa nie jest typową formą spółki. Łączy za to zalety obu form, jakimi są spółka z o.o. i spółka komandytowa. Oznacza to, że ogranicza skutki podwójnego opodatkowania, a jednocześnie pozwala wszystkim wspólnikom ograniczyć odpowiedzialność