Spółka z o.o. i komandytowo-akcyjna

Na początku kilka słów wstępu o spółkach komandytowo-akcyjnych.

Spółki komandytowo-akcyjne są jedną z form spółek handlowych, jednak w Polsce mniej popularną. Spółki te charakteryzują się:

  • występowaniem akcjonariuszy (wnoszą kapitał poprzez zakup akcji i nie odpowiadają w pełni za zobowiązania spółki) i komplementariuszy (prowadzą spółkę i odpowiadają za jej zobowiązania),
  • wymaganiem wniesienia do nich kapitał w wysokości co najmniej 50 000 złotych,
  • opodatkowaniem podatkiem CIT (od osób prawnych) mimo, że nie kwalifikuje się jej do osób prawnych.

Jedną z wad spółki komandytowo-akcyjnej jest częściowa odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Gdy przedsiębiorcy chcą uniknąć odpowiedzialności, często decydują się na ustanowienie komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej spółki z o.o. Wtedy za zobowiązania odpowiada spółka z o.o., której posiadacze również mają ograniczoną odpowiedzialność.