Spółka z o.o. – dlaczego najczęściej wybierana?

Bez wątpienia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejszy typ spółki w Polsce. Spółka ta może być zakładana przez różne podmioty gospodarcze. Jej funkcjonowanie uregulowane jest przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Przedsiębiorcy decydujący się na założenie spółki z o.o. przez podjęciem decyzji wyliczają wady i zalety tego rozwiązania.

Wśród zalet śmiało można wymienić:

– ograniczoną odpowiedzialność wspólników – odpowiedzialność równowarta wniesionemu wkładowi,
– możliwość zaangażowania znacznego kapitału,
– możliwość prowadzenia w tej formie niemal wszystkich rodzajów przedsiębiorstw,
– spółka z o.o. może być zakładana w Polsce przez Ukraińców, Rosjan, Niemców, Włochów, Francuzów… słowem przez wszystkich obcokrajowców, oczywiście pod pewnymi warunkami.

A wady?

– konieczność podpisania aktu notarialnego spółki, rejestracji w sądzie,
– wymóg prowadzenia pełnej księgowości i badania sprawozdań,
– duża odpowiedzialność zarządu,
– pieniądze spółki nie są naszymi, co oznacza, że teoretycznie nie możemy nimi swobodnie dysponować, ale w praktyce dla małych firm nie stanowi to problemu.