Spółka offshore

Spółka offshore to typ osoby prawnej, która może zostać założona w państwie zaliczanym do kategorii „rajów podatkowych”. Państwa te to np. Barbados, Wyspy Dziewicze czy Bahamy. 
 
Regulacje działalności spółek offshore skonstruowane są w taki sposób, aby zapewnić inwestorom zagranicznym maksymalne korzyści podatkowe, wysoki stopień poufności wraz z elastyczną formułą prowadzenia działalności, przy jak najmniejszych obowiązkach administracyjnych. 
 
Jedne raje podatkowe oferują całkowite zwolnienie z podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług pobieranych w miejscu siedziby spółki, inne tylko częściowe. 
 
Pewne rodzaje osób prawnych zarejestrowane w niektórych rajach podatkowych zwolnione są od: 
 
– obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
– konieczności przekładania sprawozdań finansowych organom administracji państwowej, 
– obowiązku ujawnienia udziałowców w oficjalnym rejestrze. 
 
Dodatkowo w rajach podatkowych często możliwe jest powoływanie osób prawnych do zarządu oraz odbywanie posiedzeń zarządu poza granicami państwa macierzystego. 
 
Duże odległości nie przeszkadzają w zarządzaniu spółką, a jej utrzymanie nie wiąże się z wielkimi formalnościami. Brak obowiązków sprawozdawczych czy obsługi administracyjnej powoduje, że właściciel nie musi utrzymywać stałego biura za granicą, ani kontaktować się z organami lokalnej władzy publicznej. 
 
A co z majątkiem spółki? Spółka offshore nie musi lokować swojego majątku w kraju, w których znajduje się jej siedziba, może natomiast skorzystać z usług bankowości szwajcarskiej czy austriackiej.