Spółka akcyjna

Spółkę akcyjną może zawiązać jedna lub więcej osób, z wyłączeniem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to forma działalności odpowiednia dla dużych firm planujących wejście na giełdę. Forma ta jest obowiązkowa dla przedsięwzięć takich jak banki czy firmy ubezpieczeniowe. 

Do założenia spółki akcyjnej niezbędne jest sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego, w którym powinny się znaleźć dane na temat spółki, siedziby, podmiotu działalności, czy też wysokości kapitału zakładowego, który powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych. Kolejnym elementem jest wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału zakładowego oraz ustanowienie zarządu i rady nadzorczej, a na koniec wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka akcyjna odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania. Akcjonariusze ryzykują jedynie utratą wniesionego wkładu. Najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Akcjonariuszy. Firmę reprezentuje Zarząd zgodnie z zasadami określonymi w statucie. W spółce akcyjnej musi być ustalona również Rada Nadzorcza licząca co najmniej 3 członków.

Wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości wraz z księgą akcji, publikowanie rocznych raportów finansowych i dokonywanie audytu.