Rodzaje prokury

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa nadawanego osobom fizycznym przez przedsiębiorców podlegającym wpisowi do rejestru w KRS. Może występować w kilku rodzajach o których będzie mowa w tym poście.

Prokura upoważnia prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, które związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Do czynności nie należy zbywanie i obciążanie przedsiębiorstwa oraz nieruchomości, gdyż do tego konieczne jest pełnomocnictwo szczególne.

Wspomina prokura może występować jako prokura samoistna, czyli taka pozwalająca prokurentowi działać samodzielnie. Przeciwieństwem tego rodzaju jest prokura łączona, czyli taki rodzaj prokury, w którym prokurent musi współdziałać z wszystkimi prokurentami. W praktyce spotyka się z odmianami tej prokury – nieprawidłową (polega na tym, że dla dokonania czynności konieczne jest współdziałanie prokurenta z inną osobą, która nie jest prokurentem). Kolejnym z rodzajów prokury jest prokura oddziałowa. Jej moc ogranicza się do zakresu spraw związanych z wpisem jednostki do rejestru przedsiębiorców.

Powstanie prokury ma miejsce z chwilą udzielenia jej na piśmie, pod rygorem nieważności.