Rezygnacja członka zarządu

Sprawowanie funkcji członka zarządu jest zadaniem, które wiąże się z koniecznością zaangażowania w podejmowane działania oraz z licznymi obowiązkami. Oczywiście istnieje możliwość zrezygnowania z tej roli, należy jednak dopełnić kilku formalności i pamiętać o ewentualnych konsekwencjach.

Pierwszym krokiem na drodze do rezygnacji z zasiadania w zarządzie spółki jest dosadne i jednoznaczne wyrażenie swojej woli. Nie ma konieczności sporządzania żadnych oświadczeń w formie pisemnej, chyba że zapisy w umowie stanowią inaczej. Zazwyczaj jednak członkowie zarządu decydują się na zapisanie swojej woli, którą listownie bądź elektronicznie przesyłają w celu poinformowania spółki o planowanej rezygnacji. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, adresatami listu powinni być pozostali członkowie zarządu lub prokurent. Jeśli jedyny członek zarządu, będący jedynym wspólnikiem (zarząd jest jednoosobowy lub pozostali członkowie złożyli już rezygnację) postanowił odstąpić od pełnionej funkcji powinien udać się do notariusza w celu przygotowania aktu notarialnego.

Zmiana w składzie zarządu spółki musi zostać uwzględniona w umowie spółki i zgłoszona do KRS.