Rejestracja spółki offshore

Rozpoczynając działalność w granicach kraju zaliczanego do tzw. „rajów podatkowych”, należy stworzyć formułę organizacyjną podmiotu zgodnie z dostępnymi na tym terytorium formami prawnymi.

Często wykorzystywaną formą jest lokalna odmiana spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Zakładane są również spółki komandytowe z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy. Rejestrując spółkę offshore miejmy na uwadze, że mimo że wiele firm przekonuje o braku opłat w przyszłości, w każdym kraju obowiązuje czy to podatek czy specjalna opłata.

Czas rejestracji spółki w raju podatkowym zależny jest od określonych jurysdykcji i trwa od jednego dnia do miesiąca.

Przeważnie podstawowe usługi związane z zarejestrowaniem spółki offshore zawierają:

usługi rejestracji – sprawdzenie dostępności nazwy wraz z zarejestrowaniem spółki na zasadach zgodnych z wymogami danego terytorium offshore,
sporządzenie dokumentacji – dokumentów udziałowych (akcji), pełnomocnictw, pieczęci, tj. dokumentacji uwzględniającej przepisy prawne obowiązujące w raju podatkowym,
tzw. usługi domicylu – w niektórych rajach podatkowych wymagają, aby zarejestrowana spółka miała lokalną siedzibę, wyznaczonego agenta lub pełnomocnika, a niekiedy również aby sporządzała deklaracje lub sprawozdania podatkowe oraz uiszczała należne opłaty.