Rejestracja spółek handlowych

Spółki handlowe to jedna z najpowszechniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Spółki handlowe dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe. W skład jednostek gospodarczych osobowych wchodzą spółki komandytowe, komandytowo akcyjne, partnerskie oraz jawne. Firmy kapitałowe dzielą się na podmioty gospodarcze z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Rejestracja spółki handlowej to skomplikowany proces. Pierwszym krokiem jest wybór rodzaju spółki w zależności od potrzeb działalności, realiów podatkowych i oczekiwań wspólników. Następnie musisz skonstruować umowę spółki. Kodeks Spółek JHandlowy dokładnie wskazuje, co w takiej umowie powinno być zawarte:

  • firmę i siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
  • czas trwania spółki jeśli jest oznaczony.

Jednak, aby umowa spółki była dobrze dostosowana do potrzeb Klientów, zachowując przy tym równowagę pomiędzy bezpieczeństwem wspólników, a komfortem działania potrzebna jest duża wiedza i doświadczenie. Kolejnym krokiem jest rejestracja jednostki gospodarczej w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki.

Innym sposobem jest rejestracja spółki przez Internet. Procedura jest następująca: każdy ze wspólników zobowiązany jest założyć konto, w specjalnym systemie i wypełnić odpowiedni wniosek. Po zalogowaniu do systemu można przystąpić do wypełniania wniosku o rejestrację. Ostatnim etapem jest podpisanie wniosku przez składającego i wszystkich wspólników i uiszczenie odpowiedniej opłaty.

zakładanie i rejestracja spółek