Przekształcenie spółki cywilnej osób fizycznych w spółkę z o.o. – wady i zalety

Spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej. W związku z tym stroną we wszystkich zawieranych umowach nie jest spółka lecz jej wspólnicy. Odpowiadają oni całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Zdarza się, że wraz z rozwojem spółki cywilnej osób fizycznych wspólnicy decydują się na jej przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dlaczego spółka z o.o.?
To samodzielnie funkcjonujący podmiot, który nie pociąga do odpowiedzialności za zobowiązania wspólników nim zarządzających.

Zalety przekształcenia:
– możliwość późniejszej zmiany spółki na inną spółkę kapitałową;
– uregulowanie korzystniejszych zasad odpowiedzialności;
– możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności;
– brak obowiązku opłacania składek ZUS przez wspólników;

Wady przekształcenia:
– wyższe koszty prowadzenia działalności;
– możliwość konieczności stosowania się do podwójnego opodatkowania;