Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Istnieje wiele powodów, dla których przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą decydują się na przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Chęć przeniesienia na spółkę swoich klientów, wszystkich koncesji, uprawnień i obowiązków jest motorem dla prowadzących JDG do szukania rozwiązań prawnych umożliwiających przekształcenie firmy.  

Potencjalnymi korzyściami z przekształcenia są:
– zmiana zasad odpowiedzialności- odpowiedzialność przedsiębiorcy całym swoim majątkiem zostaje zastąpiona na odpowiedzialność spółki
– możliwość pozyskania dodatkowego kapitału poprzez „wprowadzenie” do spółki nowych wspólników
– możliwość kontynuowania działalności spółki po śmierci udziałowca (z chwilą śmierci pojedynczego przedsiębiorcy wygasa działalność)

Od niedawna w polskim prawie istnieje narzędzie pozwalające niemal w pełni urzeczywistnić takie zamiary przedsiębiorców. Możliwość przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (spółkę z o.o. lub akcyjną) przewidują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.  
 
Przekształcać jednoosobową działalność gospodarczą samodzielnie czy z pomocą specjalisty? 
 
Samodzielne przejście procedury przekształcenia w spółkę z o.o. może w wielu przypadkach mieć skutki odwrotne do założonych. Niestety nieznajomość prawa skutkuje błędami, które nie tylko wydłużają niepotrzebnie procedurę, ale również zwiększają jej koszty. Zamierzający przekształcić JDG w spółkę powinni skorzystać z pomocy specjalisty, dzięki któremu unikną pomyłek oraz pułapek, które mogą zdarzyć się na każdym etapie procedury przekształcenia.