Podział zysku w spółce z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać informacje dotyczącą obejmowanych przez danego wspólnika wkładów. Dokładnie powinna określać ilość udziałów przypadających na konkretnego wspólnika. Czy ilość posiadanych udziałów ma wpływ na podział zysku?

Wspólnicy spółki z o.o. obejmując udziały w spółce nabywają prawo do udziału w zyskach spółki wynikających z przygotowanego rocznego sprawozdania finansowego podmiotu. Podział zysku następuje w stosunku do udziałów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zapisy umowy spółki dokładnie regulują sposób podziału wypracowanego przez spółkę zysku.

Istotnie należy zaznaczyć, że podziałowi między wspólnikami podlega wyłącznie „czysty zysk (netto)”, czyli kwota pozostała po odliczeniu obciążających podatków.

Podziału zysku dokonuje się na zgromadzeniu wspólników poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały. Obowiązkiem wspólników jest podjęcie decyzji dotyczącej tego, czy uzyskane przez spółkę zyski zostać wykorzystane na jej inwestycje, czy tez zostaną przeznaczone na wypłaty dla wspólników.

Jak założyć spółkę z o.o.?