Osobowość prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną – nie to ulega wątpliwości. Jeśli jednak zapytamy, na czym ta osobowość polega, niektórzy mogą mieć problem z jednoznaczną odpowiedzią.

Osobowością prawną nazywa się możliwość podmiotu do podejmowania czynności prawnych i posiadania praw i obowiązków. Osobowość prawna jest nierozerwalnie związana z pojęciem osoby prawnej – jedno bez drugiego nie może funkcjonować.O ile osobą fizyczną jest każdy człowiek od chwili urodzenia, to osobą prawną można nazwać jedynie zarejestrowane jednostki organizacyjne oraz Skarb Państwa.Osobowość prawna jest przyznawana spółce z o.o. w momencie rejestracji do KRS. Tak samo jest w przypadku spółek akcyjnych, ale też fundacji i stowarzyszeń rejestrowych – stają się one osobami prawnymi w wyniku uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Organizacja taka jak np. partia polityczna, nabywa osobowość prawną po wpisie do ewidencji partii politycznych.

Istnieją także podmioty, które posiadają prawa osobowości prawnej, chociaż nie są osobami prawnymi ani fizycznymi. Do tej grupy zalicza się np spółki jawne, komandytowe lub partnerskie.