Odpowiedzialność komandytariusza

Komplemandytariusz w spółkach komandytowych jest wspólnikiem, który nie odpowiada w pełni za zobowiązania finansowe spółki. Jego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości kwoty komandytowej czyli sumy wnoszonej przez niego podczas powstawania spółki. Kodeks spółek handlowych nie określa dokładnie minimalnej ani maksymalnej kwoty komandytowej, lecz nie może ona być symboliczna.   

Suma komandytowa stanowi górną granicę odpowiedzialności za zobowiązania spółki wspólnika. Dzięki temu nie odpowiada on za zobowiązania swoim majątkiem osobistym, jak ma to miejsce w przypadku komplementariuszy. Zakres odpowiedzialności majątkowej wspólnika określa się poprzez odjęcie od sumy komandytowej, wartości wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki. Jeżeli nie zostanie on wniesiony lub gdy wniesiony zostanie wkład o wartości mniejszej, komandytariusz nie posiada ograniczonej odpowiedzialności.

Mogą jednak wystąpić trzy przypadki, które sprawiają, że komandytariusz odpowiada tak samo, jak komplementariusz. Są to:

  •  zamieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spółki komandytowej,
  • uzyskanie statusu komplementariusza,
  • wykonanie w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa lub przekraczając jego zakres.