Nowy rodzaj spółki- Prosta Spółka Akcyjna

Prosta spółka akcyjna to nowa forma prowadzenia działalności, która ma zostać wprowadzona do użytku 1 lipca 2021 r. Stworzona została z myślą o start-upach, mając na celu ich rozwój i uproszczenie oraz elektronizację procedur, również w zakresie rejestracji.

Dzięki temu, że PSA ma łączyć w sobie zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z zaletami spółki akcyjnej, będzie dobrą alternatywą dla polskich innowacyjnych przedsiębiorców, którzy będą mogli łatwiej pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju działalności. Prosta spółka akcyjna będzie zelektronizowanym podmiotem, którym zarządzać będzie można w większości zdalnie.

Główne cechy prostej spółki akcyjnej:
– brak barier wejścia- minimalny kapitał akcyjny 1 zł
– szybka i ułatwiona elektroniczna rejestracja
– elektronizacja procedur- wideokonferencje, podejmowanie uchwał za pomocą poczty elektronicznej
– ułatwiona likwidacja spółki- złagodzenie procedur likwidacyjnych lub opcja uproszczonego rozwiązania spółki
– łatwość w jej przekształceniu na inny rodzaj spółki
– dematerializacja akcji- ułatwiona procedura zbywania akcji

Nowa formuła spółki ma spowodować, że przedsiębiorcy zainteresowani nowymi technologiami przestaną zakładać spółki poza granicami Polski i wprowadzą swoje innowacyjne rozwiązania na rynek polski.