Nabycie i objęcie udziałów w spółce z o.o.

Terminy „nabycie udziałów” i „objęcie udziałów” pojawiają się podczas procedury zmiany udziałowca lub przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Niestety Kodeks spółek handlowych nie definiuje tych pojęć, co prowadzi do wielu nieporozumień, gdyż pojęcia te są stosowane wymiennie.  
 
Objęcie udziału w spółce z o.o. związane jest z powstawaniem spółki, a dokładniej sytuacją kiedy wspólnicy wnoszą początkowy kapitał zakładowy. Pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego powoduje, że powstają nowe udziały, które są obejmowane przez wspólników spółki z o.o. Skuteczne objęcie udziałów do rejestracji spółki lub podwyższenia kapitału zakładowego musi nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki lub podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. 
 
Nabycie udziału w spółce z o.o. dotyczy osoby, która wcześniej objęła udział. Nabycie następuje podczas takich czynności prawnych jak: sprzedaż, zamiana, darowizna, nabycie spadku. Istniejące udziały mogą wiązać się z określonymi obciążeniami, np. udział mógł zostać oddany w zastaw lub prawami, np. prawo do zaległej dywidendy.