Licencje, patenty, koncesje

Po szczęśliwym zakończeniu procesu rejestracji spółki lub innej formy działalności, na niektórych przedsiębiorców kolejne trudne zadanie. Może nim być na przykład zdobycie licencji, patentu lub koncesji. Jednak czym są te pojęcia? Wyjaśnienia tych pojęć w tym poście.

Licencja – dokument prawny stanowiący zezwolenie na prowadzenie urzędowo określonych rodzajów działalności np. pozwolenie na prowadzenie pojazdów pasażerskich.

Patent – dokument wydawany przez urzędy patentowe, stanowiący ograniczone w czasie trwania prawa właściciela do rozwiązania technicznego, do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków.

Koncesja – akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny, upoważniający do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Wprowadza się go w przypadku takich typów działalności, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli bądź chronią inny interes publiczny.