Kto może zostać komplementariuszem w spółce komandytowej?

Komplementariusz jest jednym z typów wspólników, występujących w spółce komandytowej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej. Cechą charakterystyczną tego wspólnika jest branie całkowitej odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli.

W spółka komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszem może zostać nie tylko osoba fizyczna. Prawo dopuszcza obejmowanie tego stanowiska przez osoby fizyczne (mające co najmniej zdolność do czynności prawnych) oraz przez osoby prawne, a także przez jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, ale mają przyznaną zdolność prawną. Wynika z tego, że komplementariuszem stać się może każda osoba, a dodatkowo spółki handlowe, zarówno kapitałowe i osobowe.

Zasady dotyczące obejmowania stanowiska komplementariusza w spółkach komandytowych i spółkach komandytowo-akcyjnych są wyjątkowo przyjazne dla przedsiębiorców. Najbardziej z tego zadowolone są osoby, które dzięki połączeniu spółki z o.o. z komandytową, mogą płacić mniejsze zobowiązania z tytułu podatków. A to wszystko dzięki możliwość ustanawiania komplementariuszami jednostek organizacyjnych i osób prawnych.