Koszt rejestracji spółki z o.o.

Aktualny koszt opłat sądowych związanych z założeniem spółki to 600 złotych. Składa się na niego opłata sądowa za wpis do KRS wynosząca 500 złotych oraz 100 złotych za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku rejestrowania spółki przez Internet opłata za wpis w KRS wynosi 250 złotych.

Warto jednak podkreślić, że nie są to jedyne opłaty związane z założeniem spółki z o.o.. Prócz nich do opłat rejestracyjnych należy zaliczyć również:
– taksę notarialną od sporządzenia umowy spółki w wysokości 100 złotych + 3% kapitału zakładowego,
– taksę notarialną od zapisów umowy spółki – 6 złotych od każdej rozpoczętej strony,
– podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,5% wysokości kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt taksy notarialnej oraz opłaty sądowe.

Decydując się na skorzystanie z usług rejestracyjnych możemy szybko i skutecznie założyć firmę w formie spółki z o.o. jednak wiąże się to z dodatkowymi opłatami związanymi z pracą biura rachunkowego bądź kancelarii prawnej.