Kilka form spółek o których mało się wie

Większość osób zna tylko te formy spółek, które są najbardziej popularne. Są to spółki handlowe (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa) oraz spółki cywilne. Poza tymi formami można się spotkać z wieloma innymi formami spółek, których klasyfikacja wynika nie koniecznie z podziału prawnego. Do tych spółek można zaliczyć:

  • Spółkę publiczną – czyli spółkę akcyjną, której część akcji jest dopuszczona do publicznego obrotu. Oczywiście musi ona przedstawić prospekt emisyjny oraz musi on zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  • Spółkę wodną – czyli osobę prawną, która tworzona jest do zaspakajania niektórych potrzeb, związanych z gospodarowaniem wodami, np. w celu uzdatniania wody dla ludności,
  • Spółkę cichą – stanowi formę lokaty kapitału w przedsiębiorstwo, która zapewnia mu anonimowość w zamian za wniesienie części wkładu finansowego do spółki,
  • Spółka z o.o. komandytowa – spółka powstająca z połączenia spółki z o.o. i komandytowej, w celu zmniejszenia wysokości podatków w spółce z o.o.