Kiedy można rozwiązać spółkę partnerską?

Powodów rozwiązywania spółek może być wiele, zwłaszcza w spółce partnerskiej. Występują różne przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej. Może być to upadłość lub strata uprawnień przez partnerów. Warto poznać jakie mogą być przyczyny rozwiązania tego typu spółki!

Przyczynami rozwiązania spółki partnerskiej mogą być następujące sytuacje: 

  • sytuacje przewidziane w umowie spółki,
  • podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich partnerów,
  • ogłoszenie upadłości spółki,
  • utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu,
  • śmierć partnera lub ogłoszenie jego upadłości,
  • wypowiedzenie umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera,
  • prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki.

Więcej o spółce partnerskiej tutaj!