Kapitał zapasowy w spółce z o.o.

Większość spółek zobowiązana jest do utworzenia kapitału zapasowego, którego celem jest ochrona spółki w przypadku pojawienia się strat. Na ten kapitał przekazuje się około 8% zysku za dany rok obrotowy. Suma zbierana jest do momentu, aż nie osiągnie ona co najmniej ⅓ wartości kapitału zakładowego.

W przypadku spółki z o.o. kapitał zapasowy jest dodatkową ochroną majątku podmiotu. W tej formie prawnej obowiązkowy jest kapitał zakładowy.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych mówią o tym, że spółka z o.o. może posiadać kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe. Umowa spółki lub uchwała zgromadzenia wspólników informuje o tym w jaki sposób mają być gromadzone środki na pokrycie tych kapitałów.