Kapitał zakładowy w spółce

Kapitał spółki jest wkładem właścicieli wniesionym podczas rejestracji spółki. Inaczej jest on nazywany kapitałem założycielskim. Jego wysokość może być zmieniana w trakcie funkcjonowania firmy. Kapitał zakładowy spółki stanowi element kapitału własnego.

Kodeks Spółek Handlowych określa wysokość minimalnego kapitału zakładowego spółki:

– 5 000 zł – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość nominału nie niższa niż 50 zł);
– 50 000 zł – spółka komandytowo-akcyjna,
– 100 000 zł – spółka akcyjna (wartość nominalna nie niższa niż 1 grosz).

Brak pokrycia lub niepełne pokrycie kapitału zakładowego rodzi konsekwencje po stronie wspólników.

Już niebawem w Kodeksie Spółek Handlowych pojawi się Prosta Spółka Akcyjna, której kapitał zakładowy ma być bardzo innowacyjny.

Kapitał wynosić ma zaledwie 1 zł oraz na jego pokrycie można będzie przeznaczyć nie tylko środki pieniężne, ale także wkłady niepieniężne, jak na przykład świadczenie pracy lub usług.