Kapitał własny

Kapitał własny to równowartość wniesionych przez założycieli danej firmy składników majątku. Wniesienie kapitału własnego ma miejsce podczas rejestracji działalności gospodarczej.

Osoby wnoszące majątek do firmy, nabywają prawo do uczestniczenia w podziale zysku oraz do zwrotu kapitału w razie likwidacji przedsiębiorstwa.

Funkcja kapitału własnego w każdym przedsiębiorstwie jest bardzo ważna, gdyż kapitał ten jest podstawowym źródłem finansowania działalności, który pozostaje do dyspozycji firmy bezterminowo.

Kapitał własny występuje w różnych formach, które zależą od formy prawnej działalności gospodarczej.

Nazwy kapitałów własnych:

  • kapitał zakładowy – w spółce z o.o., w spółce akcyjnej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej,
  • kapitał właścicieli – w spółce jawnej, w spółce cywilnej oraz w spółce partnerskiej,
  • suma komandytowa – w spółce komandytowej,
  • kapitał właściciela – w jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • fundusz udziałowy – w spółdzielni,
  • fundusz założycielski – w przedsiębiorstwach państwowych.