Jaka księgowość dla Twojej spółki?

Jeśli zamierzasz rozpocząć własny biznes, to musisz wiedzieć co nie co o tym, co Cię czeka. Mowa tu oczywiście o księgowości, której nie da się uniknąć. Nie każdy jednak wie, że istnieją dwie formy prowadzenia księgowości – uproszczona oraz pełna. Zarówno jedna jak i druga forma ma wiele zalet i wad. Od czego zależy więc, jaką księgowość będziesz zobowiązany prowadzić?

Polskie prawo mówi iż księgowość uproszoną prowadzić mogą: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro. Jak widać jest to jedynie część jednostek gospodarczych w Polsce. Pozostali zobowiązani są do zajmowania się pełną księgowością, która jest bardzo precyzyjnym i rozbudowanym, a przy tym skomplikowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych. System ten umożliwia rejestrowanie przychodów i rozchodów, wyliczanie zobowiązań podatkowych, ale przede wszystkim uzyskiwanie kompletnego obrazu sytuacji finansowej firmy. Prowadzenie pełnej księgowości jest o wiele bardziej wymagające i kosztowne, ale korzyści dla przedsiębiorcy są znacznie większe niż w przypadku prowadzenia księgowości uproszczonej. 

A która forma prowadzenia księgowości dotyczy Twojego przedsiębiorstwa?