Jak złożyć rezygnację z funkcji Członka Zarządu?

Kwestia poprawnego złożenia deklaracji rezygnacji z funkcji w Zarządzie jest nader istotna . Niestety brak określonego stanowiska w tej sprawie znacznie utrudnił funkcjonowanie spółkom i członkom zarządu.

Dotychczas wniosek ten składany był na ręce:
-członka zarządu lub prokurenta,
-rady nadzorczej lub pełnomocnika powołanego uchwałą walnego zgromadzenia,
-organu uprawnionego do powoływania członków zarządu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom tych jednostek Sąd Najwyższy 31 marca 2016 roku objął następujące stanowisko:
Rezygnację zasiadania w zarządzie składa się na ręce innego Członka Zarządu bądź prokurenta.

Oznacza to, iż rezygnację należy traktować jak każde inne oświadczenie w spółce.

Postanowienie to pozostawia jednak wiele do życzenia. Nie ustalono bowiem w jaki sposób należy składać rezygnację z funkcji w zarządzie jednoosobowej spółki, która nie ustanowiła prokurenta.