Jak założyć spółkę z o.o.?

Zakładając firmę stajemy przy wyborem odpowiedniej formy prawnej. Często przedsiębiorcy wybierają spółki kapitałowe, których przewagą nad spółkami osobowymi jest mniejsze ryzyko poniesione przez przyszłego właściciela przedsiębiorstwa. W przypadku spółki z o.o. wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania firmy. Jak więc założyć spółkę z o.o.? 

Założenie spółki można przestawić w kilku krokach:

1). Sporządzenie umowy spółki 

Umowę spółki z o.o. należy sporządzić w formie aktu notarialnego lub aktu założycielskiego (dotyczy jednoosobowych spółek z o.o.), a także poprzez wykorzystanie wzorca umowy w systemie teleinformatycznym. Umowa musi zawierać takie informacje jak m.in.: nazwa i adres siedziby, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego. Dokument podpisują wszyscy wspólnicy. W przypadku rejestracji w systemie S24 poświadczenie umowy odbywa się z wykorzystaniem podpisów elektronicznych.

2). Rejestracja spółki w KRS 

Zarząd spółki zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli złożenia wniosku o wpis do rejestru. Do czasu uzyskania wpisu do KRS spółka istnieje, ale bez osobowości prawnej, jest tzw. spółką w organizacji.

3). Nadanie numeru NIP 

4). Nadanie numeru REGON 

5). Zgłoszenie spółki jako płatnika składek w ZUS 

6). Zgłoszenie spółki jako płatnika podatku VAT (opcjonalnie) 

7). Założenie rachunku bankowego