Jak założyć spółkę z o.o. on-line?

Popularność spółki z o.o. wynika ze stosunkowo niskich kosztów ponoszonych przy jej zakładaniu oraz łatwości rejestracji. Jeszcze kilka lat temu możliwa była jedynie tradycyjna metoda rejestracji spółki, teraz możemy zdecydować między standardową i elektroniczną rejestracją.  
 
Rejestracja spółki z o.o. on-line nie wymaga umowy spółki w formie aktu notarialnego, wystarczy wykorzystać udostępniony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości wzorzec umowy. Na tej stronie każdy wspólnik spółki zobowiązany jest posiadać konto. Login i hasło służą jako tzw. zwykły podpis elektroniczny, który wykorzystany jest do rejestracji spółki i wypełnienia innych dokumentów. Umowę spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca podpisują wszyscy wspólnicy. Po zatwierdzeniu rejestracji trzeba uiścić opłaty: 500 zł* opłaty sądowej + 100 zł za ogłoszenie spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w ciągu 7 dni od rejestracji należy pokryć kapitał zakładowy. Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. to 5000 zł.
 
Po tych czynnościach sąd rejestrowy ma 1 dzień na zapoznanie się z dokumentami i ich zaakceptowaniem. Jeżeli uzna, że istnieją pewne przeszkody, wzywa do ich usunięcia i ma następne 7 dni na ich rozpatrzenie

* Aktualnie opłata za elektroniczny wniosek dotyczący wpisu działalności do KRS, wynosi 250 zł.