Franczyza

Franczyza jest systemem sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na ciągłej współpracy dwóch niezależnych przedsiębiorstw. Umowa franczyzy zawierana jest między dwoma podmiotami – franczyzodawcą i franczyzobiorcą.

Franczyzodawca to strona, która udziela praw oraz nakłada obowiązki franczyzy. Upoważnia on franczyzobiorcę do korzystania z pakietów wchodzących w skład franczyzy.

Franczyzobiorca to strona, która uzyskuje prawa oraz przyjmuje obowiązki wynikające z franczyzy. Głównymi obowiązkami franczyzobiorcy jest prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu oraz na własny rachunek oraz płacenie wynagrodzenia franczyzodawcy.

W ramach zawieranej umowy franczyzobiorca uzyskuje prawo do korzystania:

  • z nazwy handlowej oraz znaku towarowego lub usługowego,
  • z metod prowadzenia działalności,
  • z wiedzy technologicznej,
  • systemów postępowania oraz praw własności intelektualnej lub przemysłowej,
  • ze stałej pomocy handlowej i technicznej.

Rodzaje franczyzy:

  • indywidualna,
  • sieciowa,
  • subordynacyjna,
  • partnerska,
  • master franchising.