Formy prawne przedsiębiorstw – spółka partnerska

 

Na naszym blogu pisaliśmy o wielu rodzajach spółek – jawnej, komandytowej czy akcyjnej. W tym poście chcieliśmy wspomnieć o pominiętej przez nas spółce, jaką jest spółka partnerska. To dosyć nietypowa forma przedsiębiorstw, gdyż dostępna tylko dla osób wykonujących wolne zawody. Wynika z tego, że założyć spółkę partnerską mogą na przykład architekci, prawnicy, księgowi, lekarze.

Ważną zależnością w spółce partnerskiej jest to, że wspólnicy wspólnie odpowiadają za zobowiązania spółki, lecz nie odpowiadają za błędy swoich partnerów.

Do pozostałych zalet spółki partnerskiej zalicza się:

  • możliwość wniesienia do spółki wkładu rzeczowego,
  • niskie koszty założenia,
  • prawo do reprezentowania spółki przez każdego z partnerów,
  • nie występowanie podwójnego opodatkowania,
  • możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości.