Formy prawne przedsiębiorstw – spółka akcyjna

Była mowa  o spółce komandytowej oraz spółce jawnej, teraz czas na spółkę akcyjną. Spółka akcyjna to forma prawna przedsiębiorstwa opierająca się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy pokrywany jest z wkładów założycieli, którzy stają się tym samym wspówłaścicielami spółki. Wspólnicy spółki nie odpowiadają za jej zobowiązania. 
 
Kapitał spółki akcyjnej podzielony jest na akcyjnej podzielony jest na akcje o równej wartości, minimalnie musi wynosić 100 000 złotych. Akcje te mogą być notowane – kupowane i sprzedawane – na giełdzie. Spółki akcyjne w Polsce wcześniej regulowały przepisy Kodeks Handlowego, obecnie – Kodeks spółek handlowych.  
 
Rejestracja spółki akcyjnej polega na zawarciu aktu założycielskiego oraz utworzenia statusu, następnie na uregulowaniu kapitału zakładowego. W dalszej części procedury powinniśmy powołać organy spółki oraz Rady Nadzorczej. Spółka akcyjna istnieje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Pamiętać należy o złożeniu wniosku o rejestrację spółki do ZUS (płatnik składek), Urzędu Skarbowego (nadanie NIP) oraz Urzędu Statystycznego (nadanie REGON). 
 
Dobrym rozwiązaniem jest zakup spółki akcyjnej, który pozwala na ominięcie całej biurokratycznej procedury.