Dywidenda – podstawowe informacje

Dywidenda występuje w spółkach kapitałowych, do których należą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Jest to część zysku netto, która przeznaczona jest do podziału między wspólnikami (w spółce z o.o.) lub akcjonariuszami (w spółce akcyjnej). W sytuacji, gdy w spółce występuje tylko jeden wspólnik lub akcjonariusz dywidenda jest dla niego przeznaczona w całości.

Dywidenda może być wypłacona gdy zostaną spełnione poniższe warunki:

  • zakończenie roku obrotowego,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sprawdzenie go przez biegłego rewidenta (w określonych przypadkach),
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ uchwałodawczy,
  • podjęcie decyzji o podziale zysku oraz wypłacie dywidendy.

Wysokość zysku przeznaczonego dla wspólników bądź akcjonariuszy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego przedsiębiorstwa. O jego wysokości oraz terminie wypłaty decyduje w spółkach akcyjnych walne zgromadzenie natomiast w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością organem decyzyjnym jest zgromadzenie wspólników.