Dokumentacja rejestracyjna spółki z o.o.

Do założenia spółki z o.o. należy skompletować dosyć liczną dokumentację. Nie może w niej zabraknąć wniosków rejestracyjnych oraz odpisu umowy. Również w niej powinny znaleźć się załączniki, w których znajdą się oświadczenia o:

  • o powołaniu członków organów spółki,
  • o pokryciu kapitału zakładowego.

Dodatkowo do tych dokumentów należy dołączyć:

  • listę wspólników,
  • listę z danymi członków zarządu,
  • potwierdzenie uiszczenia opłat sądowych za wpis do rejestru sądowego oraz ogłoszenie w MSiG.

Wnioskami rejestracyjnymi potrzebnymi do założenia spółki z o.o. są natomiast:

  • KRS-W3 „Wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”,
  • KRS-WE „Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”,
  • KRS-WK „Organy podmiotu”,
  • KRS-WM „Przedmiot działalności”.

Sporządzenie i składanie tak licznej dokumentacji rejestracyjnej do założenia spółki z o.o. coraz częściej przesądza o podjęciu decyzji, dotyczącej zakupu gotowej spółki z o.o. lub zleceniu rejestracji specjalizującym się w tym zakresie firmach.